Skocz do zawartości

Warunki rejestracji

 

REGULAMIN - bloga oraz forum dyskusyjnego - Ja, Rock!/IzakTV

 

 

 

Blog został stworzony z myślą o wymianie informacji związanych przede wszystkim z działalnością Remigiusza Maciaszka znanego pod pseudonimem Rock (bądź RockAlone2k) oraz tematami powiązanymi. Aby jednak serwis oraz forum mogło sprawnie działać, wymaganym jest spisanie kilku podstawowych zasad, jakich wszyscy (bez wyjątku) muszą przestrzegać.
Od 20

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • Rejestracja na forum oraz możliwość komentowania/tworzenia serwisu jest przywilejem, nie obowiązkiem. Pamiętaj jednak, że może on zostać odebrany w każdej chwili i stosuj się do zasad na nim panujących. Zależy nam, by Wasze wizyty na blogu oraz forum były dla każdego przyjemnością, a kontakt z innymi graczami i administracją opierał się na wzajemnym szacunku. Forum i blog zostało stworzone z myślą o graczach i dla graczy, którzy potrafią docenić wysiłek i pracę innych. Większość kwestii reguluje ten właśnie spis zasad i od niego zacznij korzystanie z bloga i forum, czytając wszystko dokładnie.
 • W regulaminie pojawia się termin "administracja". Na administrację składają się administrator oraz moderatorzy strony wraz z gronem redaktorskim. W przypadku użycia terminu "administrator" chodzi o konkretną osobę, a nie dowolnego członka administracji.
 • Termin blog oraz forum dyskusyjne odnosi się wyłącznie do działalności serwisu informacyjnego w formie bloga oraz forum dyskusyjnego wchodzącego w skład sieci nad którą pieczę sprawuje firma REMMAC.

 

1.1. Każdy użytkownik, rejestrując się lub komentując oraz dodając materiały na stronę, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Jego nieznajomość nie będzie powodem do zmniejszania kary w przypadku jego złamania.

 

1.2.
Równość wobec zasad
 • Niniejszy regulamin odnosi się do każdego użytkownika, zarówno zwykłych użytkowników jak i członków zespołu odpowiadającego za blog oraz forum dyskusyjne.

 

1.3.
Multikonta
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania tylko z jednego, swojego konta. Istnieje możliwość posiadania większej ilości kont w obrębie forum, ale w tym celu należy obowiązkowo powiadomić administrację (poprzez PM lub/i pocztę e-mail).

 

1.4.
Zmiany
 • Regulamin może się zmienić w trakcie działania serwisu oraz forum o czym w jasny sposób zostanie poinformowany każdy użytkownik.

 

1.5.
Włamania, szkodliwa działalność...
 • Użytkownicy włamujący się na cudze konta lub działający na szkodę forum (hakerzy) będą surowo karani (ban stały na konto forumowe lub konto komentującego, ban na IP, a nawet zawiadomienie odpowiedniego organu śledczego).

 

1.6.
Decyzje administratora
 • Administrator forum zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji (akcji) w sprawie dowolnego aspektu bloga bez podania przyczyny. Są to w szczególności;
  • usunięcie konta dowolnego użytkownika forum;
  • zmodyfikowanie konta dowolnego użytkownika forum;
  • zablokowanie lub odblokowanie konta dowolnego użytkownika forum;
  • akcje moderatorskie (np. usunięcie tematu lub posta);
  • wyłączenie bloga itp.

   

  [*]Decyzje administracji są ostateczne. W przypadku odwołań od owych decyzji należy skontaktować się z danym członkiem administracji i złożyć wyjaśnienia z odpowiednim uzasadnieniem. Jeśli jego zdanie jest niezmienne, dalsza dyskusja i odwołania na temat decyzji są zabronione.

   

 

2. NIEDOZWOLONE TREŚCI
 • Nie tolerujemy robienia z forum tablicy ogłoszeń, miejsca, gdzie można pospamować, wyżyć się czy prezentować kontrowersyjne poglądy. Jest to miejsce przeznaczone dla osób w różnym wieku i to również trzeba mieć na względzie.

 

2.1.
Ogólne
 • Na forum oraz w obrębie serwisu (tzn. w postach, tytułach, nazwach użytkowników, awatarach, screenach, galerii itd.) niedozwolone jest umieszczanie treści;
 • pornograficznych lub w jakikolwiek sposób nawiązujących do pornografii, innych obscenicznych lub przeznaczonych do oglądania tylko przez osoby pełnoletnie;
 • brutalnych, ukazujących przemoc;
 • wulgarnych (także wulgaryzmów użytych w formie ocenzurowanej np. gwiazdkowanie, przekręcenie liter lub napisanych w taki sposób, że czyta się je jak wulgaryzmy, np. wykorzystując fonetykę języka angielskiego);
 • obrażających użytkowników forum lub inne osoby (np. osoby publiczne);
 • zawierających groźby odnoszące się do życia realnego, dotyczy to również cytatów z innych postów, wiadomości z gry, bądź innych komunikatorów internetowych itp.
 • wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej lub innych przejawów dyskryminacji, a także stosowania obraźliwego nazewnictwa w stosunku do osób lub grup społecznych sugerując się ich statusem publicznym, orientacją polityczną i/lub seksualną oraz światopoglądową;
 • ukazujących hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami tudzież organizacjami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm);
 • łamiących prawo (np. prawa autorskie i pokrewne, m.in. klony gier, prawo o ochronie danych osobowych), propagujących łamanie prawa (np. piractwo komputerowe);
 • zawierających jawne reklamy (produktów, usług) przynoszące komuś zyski, zarówno w formie ogłoszeń, jak i ofert handlowych - wymiana, sprzedaż, kupno, (w niektórych przypadkach reklamy nie przynoszące zysków również są niedozwolone), a także wszelkiego rodzaju linków referencyjnych;
 • propagujących alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające;
 • innych kontrowersyjnych, naruszających zasady współżycia społecznego, naruszających czyjąś prywatność, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe np. prowokowanie, podsycanie wrogiej atmosfery.

 

2.2.
Linki
 • Linki prowadzące do ww. treści są również niedozwolone. Zabrania się zamieszczania linków prowadzących do stron niebezpiecznych (wirusy, trojany). Niedozwolone jest też zamieszczanie linków do złośliwych acz nieszkodliwych skryptów (linki wylogowujące z forum, wyskakujące okienka trudne do wyłączenia). Za zawartość zlinkowanej strony/pliku odpowiada osoba, która umieściła go na forum.
 • Zabrania się zamieszczania również linków zbędnych, wykorzystywanych do własnych zysków lub profitów oraz negatywnie wpływających na reputację oraz opinię na temat bloga oraz forum dyskusyjnego.

 

2.3.
Odpowiedzialność
 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za istniejące na forum lub w serwisie treści, a tym bardziej za materiał, do którego prowadzą zamieszczane na forum linki. Zabronione jest wszelkie powielanie i cytowanie treści zabronionych, a odpowiedzialność za takie treści leży zarówno po stronie zamieszczającego, jak i po stronie cytującego.
 • Jednakże administracja dołoży wszelkich starań by nieodpowiednie materiały zostały z forum usunięte tak szybko jak jest to możliwe po ówczesnym zgłoszeniu takiej przypadłości.

 

3. PROWADZENIE DYSKUSJI
 • Blog oraz forum dyskusyjne zostało stworzone specjalnie dla zainteresowanych czytelników/użytkowników z myślą o tym, abyście mogli nawzajem wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusje. Zależy nam na opiniach oraz przemyśleniach, które przekazują innym użytkownikom Wasze poglądy. Jeśli nawet nie zgadzacie się z nimi, to nie jest to powód do obrażania ich autorów. Zadbajcie o wysoki poziom dyskusji.

 

3.1.
Zakładanie tematów
 • Zakładając nowy temat użytkownik forum jest zobowiązany do przestrzegania poniższych reguł:
 • Tematy należy zakładać w odpowiednim dziale. Każdy dział zaopatrzony jest niewielkim opisem. W razie wątpliwości, co do wyboru odpowiedniego forum, można zasięgnąć porady moderatora.
 • Niedozwolone jest zakładanie tematów, gdy w danym dziale forum znajduje się już temat o identycznej treści lub rozwiązujący dany problem. Przed napisaniem należy więc przejrzeć forum lub użyć opcji "Szukaj".
 • Zabrania się zakładania kilku identycznych tematów w tym samym dziale lub zakładania ich w różnych działach forum (spam). Należy wybrać jeden pasujący dział i założyć tam jeden temat o danej treści.
 • Tytuł tematu musi informować o jego treści. Należy więc unikać uogólniania i starać się przekazać jak najdokładniej to, co mamy do powiedzenia. W szczególności należy unikać tytułów tematów takich jak:
 • "Pomocyy!!!";
 • "Mam problem";
 • "Nie wiem jak to się robi";
 • "Mam buga";

 

 

3.2.
Pisanie postów
 • Pisząc posty (odpowiedzi lub nowe tematy) użytkownik forum jest zobowiązany do przestrzegania poniższych reguł:
 • Posty nie mogą mieć niedozwolonych treści (2. Niedozwolone treści).
 • W przypadku zakładania nowego tematu - użytkownik forum powinien przedstawić sytuację/problem czytelnie i rzeczowo, w przypadku udzielania odpowiedzi - nie należy zbaczać z tematu (tzw. offtopic jest niedozwolony).
 • Użytkownicy forum powinni starać się wnieść swoje zdanie do dyskusji, krytykować, ale nie potępiać, mieć szacunek dla cudzych poglądów i nie osądzać gustów innych ludzi.
 • Sprawy prywatne lub wymagające reakcji określonej osoby należy załatwiać przez PW lub maila, apel na forum należy traktować jako ostateczność.
 • Zabroniony jest double posting tj. pisanie jednego postu pod drugim. W przypadku chęci dopowiedzenia czegoś należy użyć opcji "edytuj".
 • Posty muszą być przejrzyste, ale nie krzykliwe, dlatego zabrania się nadużywania opcji kolorowania, pogrubiania, podkreślania, kursywy, powiększania tekstu. Narzędzia te mają służyć podkreślaniu istotnych informacji lub uwidaczniania nagłówków, a nie jako styl pisania całych postów. Wyjątkiem są posty i dopiski moderatorów mające na celu zwrócić uwagę osób wypowiadającym się w temacie.
 • Niedozwolone jest wchodzenie w kompetencje moderatorów i zachowywanie się jak dodatkowi członkowie obsługi forum. Odpowiedzi typu "bezsens, proszę moderatora o skasowanie tego tematu", "i po co to piszesz, skoro ten temat już jest!", "temat do zamknięcia" itp. są zatem niedozwolone (o zamknięcie tematu może prosić tylko jego autor). Wskazane jest natomiast zwracanie uwagi moderatorom o nieprzestrzeganiu regulaminu za pomocą opcji "Zgłoś" lub na PW, podając link do problemowego wątku lub postu.
 • Niedozwolone jest floodowanie, a więc niepotrzebne powtarzanie tego samego tekstu "plz plz plz plz", tej samej litery "pomocyyyyyy", znaków interpunkcyjnych "!!!!!!!!!!!!" lub uśmieszków " :):D :(". Zakaz ten dotyczy także tytułów tematów.
 • W postach nie należy umieszczać grafik o dużych rozmiarach lub objętości (zamiast tego można podać link).
 • Zabronione jest pisanie postów nic nie wnoszących do dyskusji. Posty w stylu "bezsens", "lol" itp. o ile nie są dużo bardziej rozwinięte, mogą zostać uznane za spam. Ważne jest zatem, aby poprzeć swoje zdanie, a nie ograniczyć się do pojedynczego słówka (lub emotikony) określającego emocję.
 • Na forum jedynym językiem, jakim należy się posługiwać, jest język polski. Inne języki mogą być wykorzystane tylko do zaprezentowania nazw, nicków lub pojedynczych zdań w opisach gildii itp.
 • Należy starać się pisać zgodnie z zasadami polskiej ortografii i nie używać żargonu kaleczącego język polski.
 • Zabronione jest cytowanie wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych lub w jakikolwiek inny sposób łamiących regulamin, a także długich postów oraz tworzenie "piramidek" z cytatów. W takich przypadkach w cytowaniu należy ograniczyć się do konkretnego fragmentu poprzedniej wypowiedzi, do której się bezpośrednio odnosimy.

 

3.3.
Dodawanie materiałów w obrębie serwisu
 • Dodając materiał do naszego serwisu wyrażasz zgodę na jego publikację w obrębie projektów bloga oraz forum dyskusyjnego. Publikowany materiał powinien być Twojego autorstwa i nie powielać pracy innej osoby.
 • W niektórych przypadkach publikując materiał zgadzasz się również na jego wykorzystanie w obrębie projektów REMMAC głównie w celach promocyjnych.

 

4. PROFIL

 

4.1.
Nicki (loginy)
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania z nicku nie zawierającego niedozwolonych treści (patrz: 2. Niedozwolone treści), nie zawierającego floodu (np. Jasiuuuuuuuuuuu), znaków specjalnych (apostrof, znaki ASCII niewidoczne na klawiaturze) oraz takiego, który nie będzie wprowadzał w błąd innych użytkowników forum (np. podszywanie się pod innego użytkownika). Warto wybrać w miarę oryginalny nick, a w razie czego poprosić administratora o zmianę.
 • W przypadku komentarzy, gdzie pseudonimy będą składały się z dziwnych składni, a adresy e-mail widocznie będą wskazywały na "losowy" użyty "przypadkowo" lub też niedbale "celowo" wpisany nieistniejący adres będą kasowane bez podawania przyczyny.

 

4.2.
Awatary
 • Awatary i ich dobór to ważny element każdego forum oraz systemu komentarzy, gdyż są one jakby naszymi wizytówkami, a dzięki nim forum oraz serwis staje się żywsze i bardziej zróżnicowane. Starajmy się wybierać oryginalne awatary tak, aby nie powtarzały się u kilku użytkowników. Awatar każdego użytkownika forum musi spełniać następujące kryteria;
 • brak niedozwolonych treści (patrz: 2. Niedozwolone treści),
 • brak raptownych, błyskających animacji,
 • nie łamie praw autorskich;

 

4.3.
Pola profilu
 • Oprócz awatara oraz nazwy użytkownika, użytkownik prezentuje się także za pomocą pól profilu ( Zainteresowania czy strona WWW). W polach tych zabronione jest zamieszczanie niedozwolonych treści (patrz: 2. Niedozwolone treści) oraz wykorzystywania ich do podszycia się pod kogoś.

 

5. KARY
 
 
5.1.
Upomnienie słowne
 • Upomnienie słowne to dopisek w poście lub prywatna wiadomość do danego użytkownika, informująca, że dany użytkownik złamał regulamin. Jest stosowane w przypadkach, gdy osoba nie ma/ma mało punktów ostrzeżeń, jest nowa na forum lub przewinienie jest nieduże.

 

5.2.
Ostrzeżenie
 • Ostrzeżenie zostaje przyznane w formie punktów z odpowiednią adnotacją.  System ostrzeżeń został dokładnie opisany na forum.

 

5.3.
Moderacja czasowa lub permanenta
 • Moderacja wiąże się z koniecznością zaakceptowania przez kogoś z kadry moderacyjnej każdego posta napisanego przez użytkownika po przyznaniu kary. Jest przyznawana w przypadku, gdy użytkownik nagminnie łamie zasady.
 • W przypadku moderacji permanentnej, gdy użytkownik dalej nie będzie stosował się do zasad panujących w obrębie forum oraz serwisu, zostaje zbanowany bez możliwości odwołania się.

 

5.4.
Ban
 • Ban to najcięższa kara, wiążąca się z odebraniem dostępu do forum oraz serwisu danemu użytkownikowi. Jest przyznawany w wypadku, gdy użytkownik mimo nałożenia moderacji dalej sprawia problemy lub dopuścił się poważnego naruszenia zasad panujących na forum.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
6.1.
Przetwarzanie treści przez administrację
 • Użytkownik serwisu oraz forum publikujący swoje wypowiedzi/materiały/media upoważnia administrację do:
 • zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera;
 • obróbki cyfrowej;
 • rozpowszechniania zapisu rozmowy na każdym nośniku, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej;
 • włączania ich (lub ich fragmentów) do innych opracowań;
 • kontaktu drogą elektroniczną zwany dalej newsletterem (z możliwością rezygnacji).

 

6.2.
Gromadzenie informacji
 • Administracja informuje, że jest w stanie analizować i zbierać informacje o użytkownikach forum. Należy rozumieć przez to, że istnieją metody sprawdzenia i zapisania IP komputera użytkownika forum. Takie informacje mogą być przekazane odpowiednim organom ścigania w przypadku popełniania przestępstwa przez użytkownika lub w przypadku prośby owych organów o udostępnienie takich danych. Nie udostępniamy żadnych danych naszych użytkowników firmom oraz organizacjom prywatnym.
 • Dane użytkownika nie są również udostępniane na prośbę innych użytkowników forum.
 • Z przyczyn bezpieczeństwa, wszelkie prośby o usunięcie konta z naszego forum należy składać drogą pisemną, a administracja ma 30 dni na ustosunkowanie się do złożonej prośby.

 

6.3.
Sprawy nieujęte regulaminem
 • Wszelkie sprawy sporne nieprzewidziane w niniejszym regulaminie będą rozwiązywane na gruncie wzajemnego porozumienia i szacunku, poprzez PRYWATNE WIADOMOŚCI.

 

 

KONTAKT: fani [małpa] jarock.pl

 

 

Legenda grup:

 • Administrator IT
 • Administrator
 • Ekipa Ja, Rock!
 • Streamer
 • Moderator
 • Moderator Działu
 • Moderator Techniczny
 • Technik Sprzętowiec
 • Grafik